Erdély legértékesebb könyvtárát, a Batthyáneumot eredetileg Batthyány Ignác gyulafehérvári püspök építtette. A püspök szenvedélyesen gyűjtötte a könyvritkaságokat szerte Európában, megvásárolta Migazzi bécsi püspök többezer darabos könyvtárát is. 1792-ben Batthyány megszerezte a Trinitárius rend barokk stílusú templomát és kolostorát, amelyet könyvtárként rendezett be a műkincsek tárolására. Itt kapott helyet az obszervatórium, majd a könyvtár és a nyomda is. Az intézményt 1798. július 31-én adták át hivatalosan, melynek gyűjteménye ekkor már meghaladta a húszezer darabot könyvekből és kéziratból.

Mindemellett Európa egyik legnagyobb numizmatikai, ásvány- és őslénytani gyűjteményével rendelkezett. Battyhány Ignác püspök viszont nem élvezhette sokáig munkája gyümölcsét, mert még ebben az évben elhunyt.  

Az intézmény - végakaratának megfelelően - az erdélyi tudományos élet egyik központjává emelkedett, amely számos egyházi és világi személy adományai által virágzásnak indult. Mintegy száz év alatt a könyvgyűjteménye megduplázódott, mialatt a kor lehíresebb tudósai látogatták könyvtárát és a csillagvizsgálót. 1912-ben közgyűjteményi rangra emelték, így már bárki látogathatta és kutathatott benne. Mind a mai napig itt őrzik a IX. századból való egyik legkorábbi Máté és Márk evangéliumát őrző Codex Aureust. Magyar emlékei közül kiemelendő a „Gyulafehérvári sorok” nevezetű magyar nyelvemlék, amely az 1310-es években íródott.

A román impériumváltást követően a Batthyányeum virágkora lezárult, majd lassú hanyatlásnak indult. 1930-ban a könyvritkaságok egy részét eladták, majd 1949-ben a román hatóságok bezárták az épületet, egy évre rá pedig az állam kisajátította azt. Azóta megtekintése csak külön engedéllyel lehetséges, magánszemélyek ritkán láthatják erély páratlan relikviáinak szépségét. A katolikus egyház többször kísérletet tett jogtalanul elkobzott könyvtárának visszaszerzésére, de sajnos eddig eredménytelenül. 2018 júliusában a Gyulafehérvári Táblabíróság újabb ítéletében utasította el a Batthyáneum visszaszolgáltatását. Az Érsekség fellebbezett.

Képek:

  1. Az épület 1910-ben. FOTO:Fortepan — ID 86673
  2. A Batthyányeum könyvtárterme . Forrás: http://archiv.twoday.net/stories/3748974/ nach http://mek.oszk.hu/02100/02109/html/img/ff-328.jpg
  3. Az épület napjainkban Fotó: Bodó Márta Forrás: romkat.ro