Felvételit hirdet a kisszeminárium

A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (GMGK) felvételi vizsgát hirdet fiúknak a 2021/2022-es iskolai évben induló IX. osztályának 24 helyére, akik sikerrel elvégezték a VIII. osztályt, magaviseletük 10-es, és 2021. szeptember 15-ig nem töltik be a 18. életévüket.

Szeretettel várják mindazok jelentkezését, akik a főegyházmegye központjában, a történelmi régmúltat idéző, vallásos környezetben óhajtanak eljutni az érettségiig, esetleg papi hivatást éreznek lelkükben, vagy – egyszerűen – katolikus iskolában szeretnének továbbtanulni.

A tanintézményben a kántori oklevelet is meg lehet szerezni. A kántorképzésre ­– ami opcionális – jó hallással és énekhanggal, valamint zenei tehetséggel rendelkezők jelentkezhetnek. A felkészítés a főegyházmegyei Liturgikus és Egyházzenei Bizottság irányításával történik szaktanár-karnagy által, délutáni órákban és hétvégeken, évfolyamonként heti 2-2 órában. A felkészítés ingyenes.

Szintén opcionálisan intenzív nyelvtanulási lehetőséget (angol) is biztosít az iskola azoknak, akik ezt szabadidejük rovására vállalják.

A tanulóknak kényelmes bentlakás áll rendelkezésre napi háromszori étkezéssel, a nagyobb ruhadarabok mosásával, vasalásával – jelenleg mindössze évi 1600 lejért (havi 200 lej).

A GMGK-ban tanulóknak lehetőségük nyílik ösztöndíjak megpályázására és elnyerésére (tanulmányi eredmény, magaviselet, szociális helyzet alapján), így a „Bani de liceu” a szerényebb jövedelmű családok esetében (max. 500 lej/családtag), a Bécsi Szent István Egylet ösztöndíja, amely 4 évre szól a tanulmányi, szociális, magaviseleti helyzet alapján (egy osztályban a létszámtól függően 3-7 tanuló részesülhet ebben, értéke 850-950 lej), s ugyanakkor az intézmény évi 8 iskola–otthoni lakhely közti vasúti menettérti jegy árát is megtéríti.

Az I. szesszióban felvételizni szándékozók minél hamarabb, de legkésőbb 2021. május 10-ig jelentsék be ezen szándékukat a kisszeminárium igazgatóságán plébánosuk vagy iskolai hitoktatójuk révén az alábbi elérhetőségeken: tel./fax: 0258-819869, e-mail: gmgkdirector@gmail.com.

Forrás: http://romkat.ro

Ferenc pápa a kézdivásárhelyi Kerekes Lászlót nevezte ki gyulafehérvári segédpüspökké

Ferenc pápa a kézdivásárhelyi Kerekes László plébánost nevezte ki a gyulafehérvári főegyházmegye segédpüspökévé - közölte Kovács Gergely gyulafehérvári római katolikus érsek május 26-i körlevelében, amelyet a Romkat.ro erdélyi hírportál tett közzé.

A gyulafehérvári főegyházmegye korábbi érseke és püspökhelyettese, Jakubinyi György és Tamás József tavaly mondtak le életkorukra hivatkozva. Ferenc pápa elfogadta a lemondásukat, a katolikus egyházfő pedig tavaly decemberben nevezte ki Kovács Gergelyt püspökké, akit az idén februárban avattak püspökké és iktattak be érseknek.

Segédpüspöknek a pápa most Kerekes László szentszéki tanácsost, a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánia plébánosát nevezte ki. Kerekes László 1968-ban született Kézdivásárhelyen, és 1986-ban érettségizett a Gyulafehérvári Római Katolikus Kántoriskolában. 1987-ben kezdte meg filozófiai és teológiai tanulmányait a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán, majd 1990-től a Budapesti Központi Papnevelő Intézet növendékeként folytatta, s fejezte be 1992-ben. 1993-ban szentelték pappá Gelencén. 1994-ben kánonjogi licenciátust, majd 2004-ben egyházjogi doktorátust szerzett az ottawai Szent Pál Egyetemen.

A körlevél felidézi, hogy 26 évnyi papsága alatt Kerekes László sokféle pasztorális feladatkörben szolgált: 1994-2000 között a Gyulafehérvári Érseki Bíróság helynöke, a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola fegyelmi prefektusa és kánonjog tanára. 1996-tól ugyanitt retorikát, homiletikát és pedagógiát tanít. A Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola tudományos folyóiratának, a Studia Theologica Transsylvaniensianak társalapítója. 2000 decemberében szentszéki tanácsosi címet kap. Jelenleg a Gyulafehérvári Érseki Bíróság helyettes bírósági helynöke, és 2004 óta Kézdivásárhelyen, a Boldog Özséb plébánia plébánosa. Anyanyelvén kívül folyékonyan beszél románul és angolul.

A püspökszentelés helyszínét és időpontját a későbbiekben közlik - olvasható a körlevélben.